Jaarrekening

Jaarlijks dient een eenmanszaak, Vennootschap onder firma of een BV een Balans en Verlies- en Winstrekening op te maken. Doordat wij gedurende het jaar de administratie voor u doen, of op gezette tijden de boekingen controleren, zijn de vragen met betrekking tot de jaarrekening al voor een groot deel gedurende het jaar opgelost. Door onze kennis opgedaan in de loop van het jaar kunnen wij de jaarrekening met een beperkt aantal aanvullende vragen opmaken.

Voor rechtspersonen, kunnen wij naast de jaarrekening ook de wettelijk vereiste publicatie stukken opleveren.